Germania, Sassonia, Anton (1827-1836) : Tallero 1828 S Argento qSPL

Germania, Sassonia, Anton (1827-1836) : Tallero 1828 S Argento qSPL